DepremzedelerIcinHukukRehberi

ÖNSÖZ 6
A- CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN: 10
a) Ölüm meydana gelmişse: 10
b) Yaralanma meydana gelmişse: 13
c) Ölüm ve yaralanma meydana gelmemişse: 14
B- ÖZEL HUKUK YÖNÜNDEN 16
a- Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Alınması: 16
b- Delil Tespiti Yaptırılması: 19
c- Maddi ve Manevi Tazminat Davaları: 21
d- Zayi Belgesi Alınması: 26
e- Açılması Gereken Menfi Tespit ve Senet iptali Davaları: 27
f- İş Kanunu Kapsamında Olan İşçilerin Tazminat ve İşçilik Alacakları: 27
g- İşverenin Yasal Hakları 32
h- Çocuklara Özgü Düzenlemeler ve Çocukların Korunması 32
C- İDARE HUKUKU YÖNÜNDEN 38
a- Deprem Nedeniyle İdari Yargıda Açılabilecek Tazminat Davaları 38
b- İdari Yargıda Açılacak Dava Ne Zaman Nerede Açılmalıdır? 40
c- İdari Yargıda Açılacak Davalarda İspat 41
d- Açılacak Davada Tazminat Miktarı 41
e- Yapıyı İnşa Eden Müteahhide veya Kamu Görevlilerine Açılan Soruşturma veya Ceza Davaları İdari Yargıdaki Davaları Nasıl Etkiler? 42
f- Devlet Memurlarının Hakları: 42
D- VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN 43
a- Depremde Yok Olan Mallar için Emsal Bedel Tespiti: 43
b- Amortismana Tabi Kıymetler için Amortisman Oranı Tespiti: 43
c- Deprem Nedeniyle Beyan ve Ödemelerin Ertelenmesi 43
d- Vergi ve Cezaların Silinmesi 44
e- Bağış ve Yardımların Gelirlerden İndirilebilmesi 44
E- SAĞLIK HUKUKU YÖNÜNDEN 45
a- Tıbbi Müdahalelere Rızanın Verilmesi 45
b- Sağlık Hizmetlerinin Sunulması ve Genel Sağlık Sigortası 45
c- Ölümün Tespiti ve Ölünün Adli Muayenesi ile Kimliklendirilmesi 47
d- Ölüden Organ ve Doku Nakli Yapılması 48
F-AFETZEDELERE YIKILAN VEYA AĞIR HASAR GÖREN YAPILAR SEBEBİYLE KONUT VEYA İŞYERİ İÇİN SUNULAN DESTEKLER 50
a- Hak Sahipliği 50
b- Hak Sahipliği Başvurusu 50
c- Hak Sahibi Kabul Edilmeyen, Kredi Verilmeyen Durumlar 51
d- Hak Sahipliği ve Sunulan Destekler İle İlgili Diğer Önemli Hususlar 51
G- ADLİ MÜZAHERET (ADLİ YARDIMLAŞMA) 53

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1