DepremzedelerIcinHukukRehberi

45 DEPREMZEDELER İÇİN HUKUK REHBERİ E- SAĞLIK HUKUKU YÖNÜNDEN a- Tıbbi Müdahalelere Rızanın Verilmesi Depremde enkazdan çıkarılan kişiler için damar yolu açılmasından başlayarak muayene ve tedavi işlemleri tıbbi müdahale niteliğindedir. Tıbbi müdahaleye rıza vermek kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve eğer kişinin bilinci açık, ayırt etme gücü yerindeyse ve erginse sadece kendi rızası aranır. Eğer kişinin bilinci açık değilse veya bilinci açık olmasına rağmen ayırt etme gücü yerinde değilse acil tıbbi müdahaleler için kişinin veya yasal temsilcisinin rızası aranmaz. İvedilikle yapılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar doğacaksa, müdahalenin yapılmaması yaşam veya organ kaybıyla sonuçlanacaksa acil tıbbi müdahale gereği söz konusudur. Acil olmayan tıbbi müdahaleler ise depremde yaralanıp hastanede tedavisi sürdürülecek hastalar bakımından gerekli olabilir, bu hâlde ayırt etme gücü bulunmayan hastanın yasal temsilcisinin rızası alınmalıdır. Eğer kişinin bilinci açık ve ayırt etme gücü yerinde ise ancak ergin değilse bu hâlde acil tıbbi müdahaleler için veliye veya vasiye erişilemediği takdirde sadece kişinin kendi rızası yeterli olur, acil olmayan tıbbi müdahaleler için kişinin hem kendi rızası hem de yasal temsilcinin (veli veya vasi) rızası gereklidir. b- Sağlık Hizmetlerinin Sunulması ve Genel Sağlık Sigortası Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 10. maddesi gereğince depremin gerçekleşmesinden dolayı yaralanan, engelli hale gelen veya hastalananlar ile her türlü kurtarma, barındırma, yardım, söndürme, sevk ve dağıtım işlerinde çalışanlardan yaralanan, engelli hale gelen ya da hastalananlar en yakın hastaneye veya tedavi yerlerine sevk edilirler. Mülki ve askerî hastane ve tedavi yerleriyle umumi, mülhak, hususi bütçeli idarelere, belediye, gerçek ve tüzel kişilere ait bütün hastane ve tedavi yerleri bunları hemen kabul ve tedavi etmeye mecburdurlar. Resmî hastane ve tedavi evlerinde bulunanlara parasız bakılır. Resmi hastane ve tedavi evlerinde yer olma-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1