DepremzedelerIcinHukukRehberi

53 DEPREMZEDELER İÇİN HUKUK REHBERİ G- ADLİ MÜZAHERET (ADLİ YARDIMLAŞMA) Yukarıda sözü edilen davaların gerek açılması gerekse izlenerek sonuçlandırılması uzmanlığı gerektirmektedir. O nedenle davaların bir avukat tarafından takibinde hak sahibinin hukuku korumak yönünden yarar vardır. Bu durum gözetilerek vatandaşların bulundukları ildeki veya ilçe de iseler bu ilçenin bağlı olduğu ildeki barolara adli yardım isteği ile başvurarak kendilerine bir avukat tayin edilmesini istemeleri tavsiye edilir. Avukatlık Kanunu’nun 176 ile 180. maddeleri arasında yer alan Adli Müzaharet başlığı altındaki hükümler bu konuyu düzenlemektedir. Bu yöndeki başvurular, ilgili baro tarafından alınıp, yasadaki koşulları taşıyanlara, peşin ücret ödemeden hukuksal yardımda bulunmak üzere bir avukat tayin edilmesi mümkündür. Ayrıca, açılacak tüm davalarda, harç ve yargı giderlerinin hak aramada engel oluşturmaması bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 334-340 maddeleri arasında düzenlenen Adli Yardım hükümlerinden yararlanmak mümkündür. Bunun için ayrıca ve açıkça dava dilekçesinde adli yardım isteğinde bulunmak gereklidir. 4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun’un 3. maddesine göre “Doğal afete maruz kalanların istemleri halinde, afetten kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin her türlü dava ve işlemlerde adli müzaheret hükümleri uygulanır”. Yine, yapı sahibi/maliki, yüklenici, müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim şirket ile diğer özel hukuk kişileri ve sorumluları hakkında ceza mahkemelerindeki yargılamalarda yıkımdan zarar görenlere otomatik olarak vekil ataması yapılamamaktadır. Zira, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 234. maddesinde sayılan suçlar için zorunlu avukat ataması söz konusudur. Deprem, felaket vb. bu hükümde yer almamaktadır. Ancak, şikâyetçi/mağdur/katılan için, yukarıda belirtilen Avukatlık Kanunu hükümlerine göre Adli Müzaheret yolu kullanılabilmektedir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1