DepremzedelerIcinHukukRehberi

44 DEPREMZEDELER İÇİN HUKUK REHBERİ Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremle ilgili on (10) ilimizi kapsamak ve 31.07.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere mücbir sebep ilan etmiştir. Bu kapsamda mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15. 08. 2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme sürelerinin de 31.08. 2023 gününe kadar uzatıldığı belirtilmiştir. Bu süre itibarıyla beyan ve ödemelerin yapılması gerekir. Uygulaması devam eden daha önceki tarihlerdeki yapılandırma kanunları bakımından oluşan vadelerin de uzatılması beklenmektedir. d- Vergi ve Cezaların Silinmesi Vergi Usul Kanunu m. 115’deki şartların sağlanması halinde gelir kaynakları ile ilgili vergiler ve arazi vergilerinin silineceği (terkin edileceği) düzenlenmiştir. Buna göre birinci bentte, varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin gelir kaynakları ile ilgili vergi (gelir ve kurumlar vergisi) borçları ve cezaları ve zararla mütenasip olarak silineceği belirtilmiştir. Bunun için Bakanlığa başvuru gerekli olup, zarar derecesi ilgili gelir kaynağı mahalli idare heyetleri tarafından tespit edilir. Aynı maddenin ikinci bendinde, zirai ürünlerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen arazi vergisi borçları ve vergi cezalarının silineceği düzenlenmiştir. e- Bağış ve Yardımların Gelirlerden İndirilebilmesi 7269 sayılı kanunun m. 45’e göre, depremden zarar görenlere yardımla görevli resmi komitelere makbuz karşılığı yapılacak bağış ve yardımlar gelir vergisi uygulamasında doğrudan gider yazılabilir. Diğer taraftan normal dönemler için de geçerli olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun m. 89/5’e göre genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi öğrenci yurdu vb. inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile m. 89/11’e göre Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar beyannamede bildirilecek gelirden indirilir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1