Çalıştay Sonuç Raporu

10 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4. ÇALIŞMA GRUPLARININ SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN TESPİTLERİ 4.1 ÇATI YÖNERGE GEREKSİNİMİ (MASA 1) 4.1.1 ÇATI YÖNERGE OLMALI MI, YOKSA TAVSİYE NİTELİĞİNDE BİR YÖNERGE Mİ OLMALI? Her baronun sorunlarının ve avukat sayısının farklı olduğu, bazı baroların kend# yönergeler#n# oluşturduğu ve bunu etk#n, ver#ml# b#r şek#lde kullandığı, yen# b#r çatı yönergen#n karışıklığa sebep olacağı şekl#nde aks# görüşler mevcut olmasına rağmen, tavs#ye n#tel#ğ#nde b#r çatı yönergeye gereks#n#m olduğu, çoğu baronun yönerges#n#n olmaması, olsa dah# tam olarak güncel #ht#yacı karşılamaması neden#yle, tavs#ye n#tel#ğ#nde b#r çatı yönergen#n olması gerekt#ğ# kanaat#ne varılmıştır. Türk#ye Barolar B#rl#ğ# Yönet#m Kurulu #le görüşülerek, yönergeler#n# henüz oluşturmamış barolara yol göster#c# olması ve avukatların bell# esaslar çerçeves#nde CMK görevlend#rmeler#n# yer#ne get#rmes#, hukuk# destek ver#len b#reyler#n etk#n b#r hukuk# yardım alab#lmes# #ç#n CMK Kom#syonu Yürütme Kurulu yetk#lend#r#lmel#, bu kapsamda genel esasların bel#rleneceğ# b#r çatı yönerge oluşturulmalıdır. Tavs#ye n#tel#ğ#ndek# yönerge oluşturulurken; yönergede yer alması gereken başlıklar bel#rlenmel#, baroların kend# gereks#n#m ve #ç #şley#ş#ne göre başlıkların altını doldurarak yönergeler#n# oluşturmaları tavs#ye ed#lmel#d#r. 4.1.2. PUANLAMA SİSTEMİ - GÖREVLENDİRME ESASLARI Baroların kullandıkları OCAS, SDD programlarının ve yönergeler#n#n farklı olmasından kaynaklı olarak, baroların ayrı uygulamaları olduğu görülmüştür. Görüş ve öner$ olarak: A) Tüm avukatların yaş fark etmeks#z#n madd# zorluklar çekeb#leceğ# göz önünde bulundurularak, mesleğe yen# başlayan avukatlar tarafından CMK görevlend#rmeler#n#n sadece b#r gel#r kaynağı olarak görülmes#n#n önüne geçmek adına, poz#t#f ayrımcılık uygulayan baroların bu hususu tekrar değerlend#rmes#,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1