Çalıştay Sonuç Raporu

9 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 3.4.3 Zorunlu/$ht$yar$ müdaf$l$ğ$n şartları 3.4.4 Kovuşturma aşamasında adl$ yardım şartları 3.4.5 K$ml$k tesp$t$ne $l$şk$n ücret ödenmemes$ 3.5. ÜCRETLERE İLİŞKİN SORUNLAR (MASA 5) 3.5.1 Bölge Adl$ye Mahkemeler$nde yen$den avukat atanması 3.5.2 Soruşturma aşamasında ücret$n bölünmes$ 3.5.3 Beraat veya mahkûm$yet vekâlet ücret$ ödenmemes$ 3.5.4 Hüküm tebl$ğ$ne yönel$k görevlend$rmelerde ücret ödenmemes$ 3.5.5 Düşük ücret ödenmes$ ve görev esnasında avukatın karşısına çıkartılan zorluklar neden$yle eylemsel tavırlar ve planlar 3.6. UYGULAMADAKİ SORUNLAR (MASA 6) 3.6.1 Savcılık aşamasında özel vek$l gelmes$ 3.6.2 Suça sürüklenen çocuk ve mağdur çocuk $fadeler$nde yaşanan sorunlar 3.6.3 Soruşturma numarası ver$lmemes$ veya geç ver$lmes$ 3.6.4 Ücret ödenmes$ne $l$şk$n $l bazındak$ farklılıklar 3.7. UYGULAMADAKİ SORUNLAR (MASA 7) 3.7.1 Ücretler$n verg$lend$r$lmes$ 3.7.2 Car$ g$der yönetmel$ğ$ 3.7.3 Ödemelere $l$şk$n sorunlar 3.7.4 Yol ücretler$nde yeknesaklık ve makbuz kes$lmes$ 3.7.5 Ücret ödenmes$ne $l$şk$n $l bazındak$ farklılıklar 3.8. CMK EĞİTİMİ (MASA 8) 3.8.1 İçer$k 3.8.2 Eğ$t$m süres$ 3.8.3 Eğ$t$m zorunluluğu 3.8.4 Yen$leme eğ$t$m$

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1