Çalıştay Sonuç Raporu

8 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 3. ÇALIŞMA GRUPLARI TARAFINDAN TARTIŞILAN SORUNLAR 3.1. ÇATI YÖNERGE GEREKSİNİMİ (MASA 1) 3.1.1 Gerekl$l$k nedenler$ 3.1.2 Muhtev$yatı 3.1.2.1 Puanlama s!stem! 3.1.2.2 Görevlend!rme esasları 3.1.2.3 Dezavantajlı gruplara !l!şk!n l!steler 3.1.2.4 Yaptırım esasları 3.1.2.5 Göreve g!tme süres! 3.1.2.6 Atama s!stem!n!n tek t!pleşt!r!lmes! 3.1.2.7 Erken atama yapılması 3.2. YÖNETMELİKTEN KAYNAKLANAN SORUNLAR (MASA 2) 3.2.1 Yönetmel$ğ$n güncellenmes$ 3.2.2 CMK 291-295 çel$şk$s$ 3.2.3 Haklı mazeret$n kabul ed$lmemes$ 3.2.4 Kolluk/savcılık ücretler$n$n farklılaştırılması 3.2.5 Uzun sürel$ yargılamalarda ek ücret ödenmemes$ 3.3. ÜCRETLERE İLİŞKİN SORUNLAR (MASA 3) 3.3.1 İşç$ avukatın veya kamuya geçen avukatın makbuz sorunu 3.3.2 Ödeme başvurularının elektron$k ortamda yapılmaması 3.3.3 “Aslı g$b$d$r” uygulama b$rl$ğ$n$n bulunmaması 3.3.4 Evraksal $şlemler$n sadeleşt$r$lmes$ 3.3.5 İht$yar$ avukatlığın yaygınlaştırılması 3.4. ÜCRETLERE İLİŞKİN SORUNLAR (MASA 4) 3.4.1 Tal$mat dosyalarında ödeme sorunu 3.4.2 HAGB sonrası ödeme yapılmaması

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1