Çalıştay Sonuç Raporu

11 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU B) Görevlend#rmelerde gündüz-gece ayrımı olmalıdır. Teşv#k saat# uygulaması yapılarak, #şç# avukatların ve/veya genç meslektaşların daha fazla görev alması ve mesa# saatler# dışında görevlend#rmeye zaman ayıran meslektaşların, teşv#k saat#yle ödüllend#r#lmes# amacıyla, gündüz - gece ayrımının olması, bu görevlend#rmeye #l#şk#n puanlamanın gündüz görevlend#rmeler#n#n yarısı kadar olması, saat d#l#m#n# #se her baronun kend# uygulama ve esaslarına göre bel#rlemes#, C) Soruşturma-kovuşturmada öncel#k durumu: CMK görevlend#rmeler#n#n gönüllülük esasına dayalı olduğu, mağdur/şüphel#n#n üstün menfaat#, mağdur/şüphel#n#n örselenmemes#, derd#n# tekrar tekrar başka müdaf#lere anlatmasının sakıncalarının bulunması neden#yle soruşturmada görev alan müdaf##n#n kovuşturma görev#ne tay#n# konusunda öncel#k tanınması, D) Puan sıfırlaması: Puan sıfırlamasının poz#t#f ayrımcılık ve/veya b#rtakım dezavantajlar oluşturacağı düşünces#yle, puan sıfırlamasının olmaması; ancak s#steme ortalama puandan başlanılması, E) Bayram- resmî tat#l ayrımı olması kanaat#ne varılmıştır. 4.1.3. DEZAVANTAJLI GRUPLARA İLİŞKİN LİSTE Dezavantajlı grupların üstün yararını korumak, mağdur#yetler#n# g#dermek ve mümkün olduğunca ortadan kaldırmak amacıyla ayrı b#r eğ#t#m ve bel#rl# per#yotlarda yen#leme eğ#t#mler#n#n olması gerekt#ğ#, ancak ayrı b#r l#sten#n varlığına #ht#yaç duyulmadığı kanaat#ne varılmıştır. Karşı Görüş ve Kabul Gerekçes$ olarak: Her avukatın CMK görev#n# ayrım gözetmeks#z#n yapab#leceğ#, dezavantajlı gruba #l#şk#n özel b#r l#ste ve eğ#t#m#n olması, bu görevlend#rmelerde sadece bu eğ#t#m# alan avukatların görev almasının rekabet yasağı sorununu doğuracağı, genel olarak CMK eğ#t#mler#n#n ver#ld#ğ#, bu CMK eğ#t#mler#nde de dezavantajlı gruplara gen#ş anlamda yer ver#ld#ğ# takd#rde ayrı b#r l#steye #ht#yaç duyulmayacağı görüşler# de bel#rt#lm#şt#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1