Çalıştay Sonuç Raporu

17 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.3. ÜCRETLERE İLİŞKİN SORUNLAR (MASA 3) 4.3.1. İŞÇİ AVUKATIN/KAMUYA GEÇENLERİN MAKBUZ SORUNU A. İşçi Avukatın Makbuz Sorunu: İşçi avukatlar, işveren avukatların serbest meslek makbuzunu kullanmakta olup, hak sahibi olan işçi avukatın yapmış olduğu işin karşılığının kendi nam ve hesabına ödenmediği tespit edilmiştir. Uygulamada farklı barolarda, işveren avukatlar tarafından tanzim edilecek olan muvafakatname ile bu sorunun çözüldüğü bilinmekte ise de, kesin bir çözüm olmadığı için uzlaşma sisteminde ya da bilirkişilikte olduğu gibi, sarf kararı düzenlenmesi ile işçi avukat doğrudan ilgili bakanlıktan ücretini tahsil edebilecektir. Bunun için kanun değişikliği gerektiği gibi, aynı zamanda Adalet Bakanlığı tarafından Ceza Muhakemeleri Kanunu Gereğince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte düzenleme yoluna gidilmesi gerekmektedir. Doğrudan sarf kararı ile bahse konu sorun çözülemediğinde ise, az evvel bahsedilen ve bazı baroların halen uyguladığı, işveren avukat tarafından düzenlenecek olan muvafakatname ile sorun kısmen de olsa çözülebilmektedir. Bunun için de yine uygulamada farklılıkları ortadan kaldırmak adına, yönetmelikte düzenleme yapılması gerekmektedir. B. Kamuya Geçenlerin Makbuz Sorunu: Kamuya geçen avukatların henüz yeni görevlerine başlamadan önce; gerek kendi makbuzlarını, gerekse işveren avukatların makbuzlarını kullanarak, ücretlerini tahsil etme yoluna gittikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Türkiye Barolar Birliğinin 30.03.2021 tarihli 2021/13 sayılı duyurusunda çözüm önerisini ortaya koyduğu bilinmektedir. Buna göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 16.03.2021 tarih 465/23724 sayılı yazısında, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 17.06.2016 tarihli ve 11716 sayılı yazısı gereği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Eki 1 Örnek Numaralı Harcama Pusulasının kanıtlayıcı belge olarak bağlanması suretiyle, ödeme yapılabileceği belirtildiğinden kamuya geçen avukatlar böylelikle CMK ücretlerini tahsil edebilmektedir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1