Çalıştay Sonuç Raporu

18 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.3.2. ÖDEMELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI VE EVRAKSAL İŞLEMLERİN SADELEŞTİRİLMESİ Her ne kadar ödemelerin elektronik ortamda yapılması ile evraksal işlemlerin sadeleştirilmesi farklı sorunlar olarak belirtilerek masa tertip edilmiş olsa da, sorun ve çözüm önerileri hemen hemen aynı olduğu için, iki sorunun aynı anda görüşülmesine karar verilmiştir. Elektronik ortamda ödeme yapılmadığı ve ödemelerin yapılması adına mutemetlik biriminden birçok evrak istendiği, hatta evraklarda da farklılık olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak BARONET, OCAS veya Türkiye Barolar Birliği CMKOtomatik Avukat Atama Programları ile UYAP sisteminin entegre edilmesi suretiyle, evraksal işlemlerin sadeleştirilmesi ve ödemelerin elektronik olarak yapılması mümkündür. Bu bağlamda, Türkiye Barolar Birliğinin mülteci görevlendirmelerinde kullanmış olduğu uygulamada ya da arabuluculuk sistemindeki uygulamada, nasıl ki evraklar taranarak sisteme yükleniyor ise, aynı şekilde CMK ücretlerinin ödenmesinde benzer usulün uygulanabilmesi sağlanmalıdır. 4.3.3. “ASLI GİBİDİR” UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Barolarda “aslı gibidir” şerhinde uygulama birliği olmadığı görülmüştür. Bazı barolarda, mahkemeler tarafından “aslı gibidir” sureti yapılması istenirken, bazı barolarda avukatın “aslı gibidir” şerhini yeterli gördüğü, bazı barolarda ise duruşma zaptında karekod bulunması halinde “aslı gibidir” şerhine ihtiyaç duyulmadığı tespit edilmiştir. Adalet Bakanlığının ücretlerin ödenmesine ilişkin yönetmelikte istenen evrakın “aslı gibidir” olması gerektiğine ilişkin hüküm bulunduğundan, bahse konu yönetmelikte düzenleme yapılarak sorunun ortadan kalkacağı açıktır. Bu bağlamda öncelikle duruşma zaptında karekod olması halinde “aslı gibidir” yerine geçeceği hüküm altına alınabileceği gibi, Avukatlık Kanunu’nun 56. maddesindeki açık hüküm uyarınca, avukat tarafından yapılacak “aslı gibidir” şerhi ile bu sorun aşılacaktır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1