Çalıştay Sonuç Raporu

16 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 15. Yönetmeliğin 11/3 maddesi güncel yasal düzenlemelere göre revize edilerek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ve Çalışma Yönetmeliğine uygun olarak dijitalleşme yoluna gidilmeli, meslektaşlarımız evrak yükü ve bürokratik işlemlerin angaryasından kurtarılmalıdır. 16. CMK kapsamında görevlendirilen zorunlu müdafilerin cezaevinde bulunan müvekkilleriyle SEGBİS sistemi üzerinden ses ve görüntü kaydı yapılmaksızın, görüş yapabilmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılmalı, SEGBİS sistemini açan görevliyi, avukat-müvekkil gizliliğini ihlal etmemeye icbar edecek bir düzenleme ihdas edilmelidir. 17. CMK m.291 ve m.295 arasında süreler bazında yer alan çelişkiler aleyhe sonuç doğurabileceğinden, bu durumun önüne geçilebilmesi için değişiklik yapılmalıdır. Uygulamada yer alan süre farklılıkları, hem meslektaşlar hem de vatandaşlar nezdinde ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır. Özellikle tefhim ve tebliğ usullerinin tek tipleştirilerek bu hak kayıplarının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. 18. Kovuşturma aşamasında verilen yetki belgesi ile duruşmaya katılan avukatın katıldığı celsede hüküm tefhim edilse bile, celseye katılan müdafi veya vekilin süre tutum dilekçesi verme sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, gerekçeli kararın asıl müdafiye tebliği gerekmektedir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1