Çalıştay Sonuç Raporu

15 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 9. Yönetmeliğin 9. maddesine “Tarifede belirlenecek ücret aynı dönemde yürürlükte olan AAÜT tarifesinin altında olamaz.” hükmü eklenmek suretiyle; CMK Ücret Tarifesi ile AAÜT arasındaki fahiş farklılık giderilmeli ve dosyada görev alan müdafi veya vekillerin emeklerinin karşılığının alınması sağlanmalıdır. 10. Yönetmeliğin 10/3 maddesine ek olarak “Yargılamanın beş yıldan fazla sürmesi halinde, bir sefere mahsus olmak üzere, görevlendirilen avukata beşinci yılın dolduğu tarihteki tarifede belirlenen yeni bir ücret ödenir.” hükmü eklenmelidir. Yapılan yargılamalarda, dosyaların bazı hallerde kesinleşmesi uzun yıllar almaktadır. Bu nedenle bu süre zarfında ücret alan meslektaşların aldıkları ücret ile yaptıkları iş arasında adaletsizlikler meydana gelmektedir. Bu şekilde bir düzenleme yapılmak suretiyle, meslektaşların verdikleri emeğin karşılığını alması sağlanabilecektir. Bu hükümdeki beş yıllık süre, Anayasa Mahkemesinin süre bakımından adil yargılanma hakkı kapsamında verdiği kararlardan yola çıkılarak öngörülmüştür. 11. Yönetmeliğin 10/6 madde hükmündeki “halinde” ibaresinden sonra “yargılamanın bulunduğu aşama dikkate alınmaksızın” ibaresi eklenmelidir. Böylelikle istinaf ve temyiz aşamalarında sadece tebliğ yapılması için görevlendirilen vekil veya müdafinin ücrete hak kazanması sağlanmalı, avukatların angarya yasağının ihlaline maruz kalmalarının önüne geçilmelidir. 12. Yönetmeliğin 10/7maddesine önerimizin 14. maddesinde belirttiğimiz (d) bendi mevzuat yapma sistematiğine uygun bir şekilde istisna olarak eklenmelidir. 13. Yönetmeliğin 10/10 maddesine ek cümle olarak “duruşma tarihi dışında yapılan yakalamalarda görevlendirilen avukata tarifede belirlenen ücretin yarısı ödenir.” hükmü ile talimat yoluyla yerine getirilen CMK görevlendirmeleri için “Ücret, talimatı yerine getiren makamın bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığınca ödenir.” hükmü eklenmelidir. 14. Yönetmeliğin 11/1-e maddesine “m.10/6’da belirlenen haller ve Basit Yargılama Usulünün uygulanacağı haller müstesnadır.” ibaresi eklenmelidir. Bu değişiklikle m.11/1’de yer alan oturuma katılma şartı gerekçe gösterilerek, ödeme yapılmamasına yönelik iş ve işlemlerin de önüne geçilecektir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1