Çalıştay Sonuç Raporu

14 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU ifası sağlanmalı, hem de meslektaşların görevi ihmal gibi sorunlarla, olası yargılamalarla karşılaşmasının önüne geçilmelidir. 4. Yetki belgesi verilmesi noktasında Yönetmeliğin 6/3 maddesinde yer alan “haklı” ibaresinden sonra “ ve mesleki mazeret” ibaresi eklenmeli, meslektaşların üzerinden mazeretin haklılığını ispat külfeti kaldırılmalıdır. 5. Yönetmeliğin 6/4 maddesinde yer alan “görevlendirilir” ibaresi “görevlendirilebilir” olarak değiştirilmelidir. Böylelikle barolara bu minvaldeki görevlendirmelerde takdir hakkı getirilerek, meslektaşların görevlendirmelere ilişkin ilettikleri hususların çözümü sağlanmalıdır. Ayrıca bu değişiklikle birlikte görev alacak müdafi ve vekillerin görevlendirmeleri kabul veya reddetme noktasında takdir yetkileri bulunacak ve ülke genelinde meydana gelen uygulama farklılıklarının da önüne geçilecektir. 6. Yönetmeliğin 7/1 maddesine (d) bendi ihdas edilerek; “Birleşen dosyadaki avukatın görevi sona erer. Asıl dosyadaki görevli avukatın görevi devam eder.” hükmü ile (e) bendi ihdas edilerek “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleşmesiyle birlikte görevlendirilen avukatın görevi sona erer.” hükmü eklenmelidir. Uygulamada yargı kararlarına da konu olan bu durumlar sona erme sebebi olarak kabul edilse bile, yasal bir düzenleme altına alınmamış olması uygulamada sorun yaratmaktadır. Bu başlıkların madde metnine eklenmesiyle, sorunun önüne geçilecektir. 7. Yönetmeliğin 8/2 maddesindeki “yol giderleri” ibaresinden sonra “kırtasiye giderleri” ibaresi eklenmelidir. Görevlendirme kapsamındaki dosyaların örneklerinin alınması, meslektaşlar yönünden bir külfet haline gelmiştir. Bu nedenle bu masraf kaleminin de Yönetmeliğe dâhil edilerek, meslektaşların üzerindeki bu maddi yük ortadan kaldırılmalı, aynı zamanda müdafi/vekil yardımından yararlananların da adalete erişim hakkı güçlendirilmelidir. 8. Yönetmeliğin 8. maddesinde yer alan “temyiz, istinaf ve itiraz harçları” ibaresi kaldırılmalıdır. Danıştay 10. D. 26.05.2015 T. 2011/8240 E. 2015/2572 K. sayılı ilamında da bu düzenlemelerin iptaline karar verilmiştir. Bu ibareler madde metninden de çıkarılarak uygulamada yeknesaklığın sağlanması gerekmektedir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1