Çalıştay Sonuç Raporu

13 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.1.8. ERKEN ATAMA YAPILMASI Erken atama yapılması sorununa çözüm olarak iki öneri sunulmuştur: • Görevlendirmeyi kabul eden avukata görevlendirme talep eden birimin kolluk/ savcılık/mahkemenin telefon numarasının SMS olarak gönderilmesi, • Atamayı isteyen görevli birim tarafından, makul süre içerisinde gerekli işlemlerin görev yerine getirilmemesi halinde; görevli avukatın görevinin iadesine olanak tanınması gerektiği kanaatine varılmıştır. 4.2. YÖNETMELİKTEN KAYNAKLANAN SORUNLAR (MASA 2) Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin bir kısmında değişiklik yapılması ve bazı yeni hükümlerin de Yönetmeliğe eklenmesi gerektiği sonucuna varılarak, yapılacak değişiklikler için Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile görüşülmeli ve oluşturulacak bir heyet eşliğinde Adalet Bakanlığından randevu talep edilerek aşağıda açıklanan görüş ve önerilerin gerekliliği açıklanmalıdır. 1. Yönetmeliğin 4/l-e maddesinde yer alan “mutat taşıt” ibaresi uygulamada çeşitli belirsizlikler yaratmakta ve yol giderlerinin ödenmesi noktasında farklı bölgelerde görev yapan meslektaşların farklı uygulamalara maruz kalmasına ve mağduriyetler yaşamasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, mutat taşıt ibaresi yerine, bu muğlaklığı giderebilecek şekilde örneğin “Her yıl Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından belirlenen kilometre başına düşen ortalama yakıt bedeli üzerinden” şeklinde bir ibare eklenilmek suretiyle bu sorunun önüne geçilmelidir. 2. Yönetmeliğin 6/2 maddesi “Soruşturma ve kovuşturma aşamasında menfaat çatışması bulunmadığı hallerde, ayrı kişiler için tek müdafi görevlendirilebilir.” şeklinde değiştirilerek; menfaat çatışmasının tespiti noktasında yargılamanın tüm süjelerine, bilhassa avukatlara, menfaat çatışmasını tayin etme hakkı tanınmalıdır. 3. Yönetmeliğin 6/3 maddesine “Yetki belgesi, verilen işi kapsar. Dosyanın takip sorumluluğu asıl avukata aittir.” hükmü eklenerek; yetkilendirilen avukatın dosya kapsamındaki sorumluluğu daraltılmalı, hem görevin şahsen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1