Çalıştay Sonuç Raporu

32 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.7.5.YOL ÜCRETLERİNDE YEKNESAKLIK VE MAKBUZ KESİLMESİ Bazı barolarda merkez #lçede yol ücret# ödenmemekte, #lçelerde km başına 1 TL uygulaması #le ücret ödenmekted#r. Bazı barolarda taks# ücret# #le ücret ödend#ğ#, bazı barolarda anlaşmalı taks# #le ödemen#n yapıldığı, bazı barolarda yol ücret ödemes# yapılmadığı ve ödeme yapılmayan barolara çok büyük b#r madd# külfet yükled#ğ#, yol ücret#n#n verg#lend#rmeye tab# tutulduğu, bazı barolarda serbest meslek makbuzu kes#ld#ğ#, bazı barolarda makbuz kes#lmeden verg#lend#rmeye tab# tutulduğu tesp#t ed#lm#şt#r. Uygulama b#rl#ğ# açısından TBB tarafından tek tar#fe uygulanması, Adalet Bakanlığı #le Yönetmel#k’tek# mutat yol ücret#n#n görüşülmes# ve ücretler#n güncelleşt#r#lmes# gerekt#ğ# sonucuna varılmıştır. Cezaev#nde bulunan şüphel#n#n avukat görüşmes# #ç#n avukata yol ücret# ödenmed#ğ#, baroların CMK yönergeler#nde en az b#r kez şüphel# #le görüşmes# gerekt#ğ# kararına rağmen yol ücret# ödemes#n#n yapılmadığı, aynı şek#lde başka b#r #lde tutuklu bulunan şüphel# #le görüşmen#n sağlanmasına yönel#k çözüm gel#şt#r#lemed#ğ# (SEGBİS ortamında görüşmen#n sağlanmaması) tesp#t ed#lm#şt#r. Bazı barolarda cezaev# görüşmeler# #ç#n haftada 1 gün serv#s sağlanab#leceğ# sonucuna varılmıştır. 4.7.6.ÜCRET ÖDENMESİNE İLİŞKİN İL BAZINDAKİ FARKLILIKLAR • %8-%18 uygulamasında #l bazında farklılıklar olduğu bel#rlenm#ş olup, Adalet Bakanlığı görüşünün tüm barolara b#ld#r#lerek bu konuda uygulama b#rl#ğ#n#n sağlanması gerekt#ğ# sonucuna varılmıştır. • Kes#len makbuzlarda elektron#k makbuz programından kaynaklanan kuruş farkından dolayı, bazı barolarda evrakların #ades# sorununun yaşandığı, bazı baroların kuruş farklarını yuvarlayarak bu sorunu verg# da#res# #le çözüme ulaşıldığı tesp#t ed#lm#şt#r. • Gözden geç#rmelerde yen# görevlend#rme yapılmayarak esk# müdaf#n#n çağrıldığı, ücretlend#rmen#n de tar#fen#n sulh ceza ücret#n#n yarı oranında yapıldığı sorununun mevcut olduğu tesp#t ed#lm#şt#r. • Her ne kadar #l bazındak# farklılıklar #ç#n başlık açılmışsa da İlçeler ve #ller arasında da farklılık olduğu tesp#t ed#lm#şt#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1