Çalıştay Sonuç Raporu

30 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU Zorunlu görevlendirmelerde ödeme temsil edilen kişiden değil, görevlendirme ile ilgili yerin Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Ödemeye ilişkin makbuz da, bu kapsamda ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı adına düzenlenmektedir. Özetle CMK görevlendirmesi sonucunda hak kazanılan ücretin; vergi kanunları, Avukatlık Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre serbest meslek kazancı niteliği taşımadığı, serbest meslek kazancı için kanunların aradığı şartların bu ücret türünde bulunmadığı ve avukatın kamu görevini üstlenmesinden doğan Gelir Vergisi Kanunu madde 61 kapsamında ücret niteliğine sahip olduğu tartışmasız bir şekilde ortadadır. Bu nedenlerle CMK ödemelerinde yapılan katma değer vergisi kesintisinin kaldırılması gerekliliği bulunmaktadır. Avukatlık Hizmetinin Kamu Hizmeti Olması Yönünden: Manisa Baro Başkanlığının 08.04.2022 tarihli yazısına verilen cevapta, Adalet Bakanlığı 30.12.2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KDV oranlarını belirlediği, ayrıca 02.10.2019 tarih 194 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Avukatlık hizmetinin KDV’ye tabi olduğu belirtilmişse de, avukatlık hizmetinin Katma Değer Vergisi Kanunu’na uygun bir hizmet olmadığı, avukatlık hizmetinin kamu hizmeti olmasından dolayı sadece gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir. CMK Kapsamındaki Tüm Vergilendirmenin Kaldırılması, Aksi Halde Adli Yardımdaki Gibi %8’e Sabitlenmesi Yönünden: 26.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile yürürlüğe konulanMal veHizmetlereUygulanacakKatma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 32. sırasında yer alan “Aile mahkemeleri” ibaresi, “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri” şeklinde değiştirilmiş, karar 01.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karar ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı %18’den %8 ‘e düşürülmüştür. CMK kapsamındaki vergilendirmenin de benzer şekilde %8’e sabitlenmesi uygulama birliği açısından zorunludur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1