Çalıştay Sonuç Raporu

35 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.8.6. Adliye personeli ve kolluk personelinin, mevzuat bilgisinin az/hatalı olması ya da güncel olmaması olması sebebi ile yoğun problemler yaşandığı tespit edilmiştir. • TBB’nin ulusal çapta, baroların da il bazında, mülki idari amirler ile görüşerek, adliye ve kolluk personeline mevzuat ve CMK’de müdafinin yetkileri ve görevleri ile ilgili ortak eğitim verilmesi hususunda altyapıyı oluşturması, • Adli personele verilecek meslek içi eğitimlerin müfredatına, CMK eğitimlerinin de alınması gerekmektedir. 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında kolluk, savcılık ve mahkemelerin talepleri doğrultusunda barolar tarafından görevlendirilen avukatlar; görevlerini ve sorumluklarını yerine getirirken, ayrıca bu görevlendirmelere ilişkin ücretlerini tahsil ederken çalıştay kapsamında da tespit edilen birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Sorunların kanun, yönetmelik, tarife ve görevli avukatların uygulamaya yönelik bilgi eksiklikleri başlıkları altında değerlendirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; • Hali hazırda 15 yıldır yürürlükte bulunan yönetmeliğin yayımlandığı tarihten bu yana birçok yeni kurum getirilmiş ise de (sulh ceza hakimliklerinin kurulması, sulh ceza hakimlikleri tarafından her ay tutukluğun incelenmesi, seri muhakeme ve basit yargılama usulü vb) anılan yönetmelik bu yeni kurumlara göre uyarlanmamıştır. Yönetmeliğin günün koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirilmesi için Türkiye Barolar Birliği tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yapılarak, çalıştayda belirlenen hususların da dikkate alınacağı taslak yönetmelik hazırlanması, akabinde yürürlüğe geçirilmesi için Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile öncelikli olarak görüşülmesi, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde etkin bir eylem planı hazırlanması gerekmektedir. • “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife”nin günümüz ekonomik şartlarında, yargılamaların uzun sürdüğü nazara alınarak, avukatların emek ve mesaisinin karşılığı olmaktan çok uzak olması nedeni ile savunma hakkının tesisi için

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1