Çalıştay Sonuç Raporu

25 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.5.3. BERAAT/MAHKÛMİYET VEKÂLET ÜCRETİ ÖDENMEMESİ CMK görevlendirmelerinde katılan vekili veya sanık müdafileri lehine, yargılama sonunda karşı vekâlet ücretine hükmedilmemektedir. Mevzuatta karşı vekâlet ücretlerinin CMK’den görevlendirilen avukatlara ödenmemesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Uygulamadan kaynaklı sorunlar oluşmaktadır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14. maddesinin ilgili hükümlerinin aşağıdaki gibi düzenlenmesinin yerinde olacağı kanaatine varılmıştır. MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkûmiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir. Bu hüküm, katılanın Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen vekili bulunması durumunda da uygulanır. (4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına, Hazine aleyhinemaktu avukatlık ücretine hükmedilir. Bu hüküm, sanığınCezaMuhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafisi bulunması durumunda da uygulanır. Yukarıda belirtilen sorun ve çözüm önerisi Yönetmelik ve tarife değişikliği gerektirdiğinden, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 14. maddesinin ilgili hükümlerinin değişikliği için Adalet Bakanlığı ile görüşülmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 4.5.4. HÜKÜM TEBLİĞİNE YÖNELİK GÖREVLENDİRMELERDE ÜCRET ÖDENMEMESİ Uygulamada istinaf ve ilk derece yargılamalarında sadece kararın kesinleştirilmesi amacıyla CMK’den avukat görevlendirilmekte ve karar avukatlara tebliğ edilmektedir. Avukatın bir hukuki hizmeti olmadığından bahisle ücret ödemesi yapılmamaktadır. Sadece hüküm tebliği için yapılan görevlendirmelerde tebligat evrakı ile ücret ödenmesi yapılması için CMK Uygulama Yönetmeliğine bir hüküm eklenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Ücret ödenmeyecek olması halinde, Türkiye Barolar Birliğinin Adalet Bakanlığı ile görüşmesi kanaatine varılmıştır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1