Çalıştay Sonuç Raporu

20 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU B- Talimat Görevlendirme Ücretlerin İlgili Başsavcılık Esas Dosyalarının Ödenmesinin Ardına Bırakılması: Uygulamada belirtilen sorunlara göre, talimat görevlendirmeleri için dosyanın bulunduğu başsavcılık tarafından öncelikle Başsavcılık esas ödemeleri yapılmakta, ardından ödenek arttığı takdirde talimat görevlendirmelerinin ödemeleri yapılmakta, bu nedenle genellikle talimat ücretlerinin geç ödendiği görülmektedir. Bu uygulamanın kanuni hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Bu sorunla karşılaşan meslektaşların, baroları aracılığıyla Başsavcılıklara bildirim yapılması için başvuruda bulunması ile sorun çözülebilir. C- Talimat Ücretinin Esas Savcılık Tarafından Ödenmesi Nedeniyle Evrak Teslimi ve Ödemelerde Sorun Yaşanması: Uygulamada talimat dosyalarına ilişkin ödemeler, esas dosyanın bulunduğu mahkemenin bağlı olduğu savcılıkça yapılmaktadır. Bu uygulama ücret için kesilecek makbuzda yer alan savcılığın vergi dairesi ve vergi numarasını bulmaktaki zorlukların yanı sıra, ödeme sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile görüşülmeli, ödeme esaslarında ödeme biriminin “görevin ifa edildiği yer” olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır. Bu durumun mümkün olmaması halinde ise ödeme işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilebilmesinin temini gerekmektedir. 4.4.2. HAGB SONRASI ÖDEME YAPILMAMASI HAGB kararından sonra kararın açıklanmasına karar verildiğinde, yeniden yargılama yapılmakta, ancak müdafi ya da vekile ücret ödenmemektedir. Bu konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile görüşülmeli, ücret tarifesinde değişikliğe gidilmesi sağlanmalıdır. 4.4.3. ZORUNLU/İHTİYARİ MÜDAFİLİK ATAMA ŞARTLARI Yargı pratiğindeki aksaklıkların şüpheli, sanık ya da mağdurlar aleyhine sonuçlar doğurması bilinen bir gerçekliktir. Zorunlu/İhtiyari müdafi veya vekil atama şartlarında kapsamın genişletilmesi konusunda Adalet Bakanlığı ile görüşme yapılmalı, zorunlu müdafi görevlendirme şartlarında ceza alt sınırının 5 yıldan, aynı zamanda HAGB üst sınırı olan 2 yıla indirilmesi ve bu konuda yasal düzenleme yapılarak kapsamın genişletilmesi sağlanmalıdır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1