TBB Müşahitler İçin Seçim Rehberi

MÜŞAHİTLER TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Hazırlayan: Av. Galip Dinçer CENGİZ İÇİN

* Rehberde yer alan dilekçe örnekleri muhatap makam değiştirlmek ve ‘şikayet’ yerine ‘itiraz’ denmek suretiyle İlçe Seçim Kurullarına itiraz dilekçesi olarak da kullanılabilirler.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) 11 Sandık Sonuç Tutanaklarının Başlangıçta Eksik Çıkması 12 Oy Verme Başladıktan Sonra Gelen Üyenin Görevine Başlatılması 13 Başkan ve Üç Üye Hazırken Boş Üyeliklerin Tamamlanmasına Çalışılması 14 Boşalan Kurul Başkanlığına Partili Üyenin Getirilmesi 15 Oy Kullanmadan Önce Görevliden 142 Sayılı Belge Aslının Alınmaması 16 Sandık Yerinin Değiştirilmesi 17 Aynı Kişinin Bir Başka Engelliye Daha Yardım Etmesi 18 Seçim Çevresinde Oturmayan Akrabanın Engelliye Yardım Etmesi 19 Görme Engellilerin Oy Pusulasının Şablona Yerleştirilmesi İşlemi 20 Şablon Yerleştiren Kişinin Ayrıca Seçmenle Birlikte Oy Kabinine Girmesi 21 Sandık Görevlisinin Okur Yazar Olmayan Seçmen İle Kabinine Girmesi 22 Okur-Yazar Olmayan Seçmene Sandık Üyesinin Yardımcı Olması 23 Açıkta Oy Kullanmaya Kalkışan Seçmen 24 Oy Verme Kabininde Telefonla Görüşen Seçmen 25 Uyarılara Rağmen Oyunu Kullanmayan Seçmen Şikayet Dilekçeleri Fihristi İÇİNDEKİLER 5 Mahalli İdareler Seçimlerinde Sandık Başı Görevimizde Bunları Yaptık mı?

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) 26 Oy Kabinine Girerken Başkasına Danışan Seçmen 27 Elinde Cep Telefonuyla Oy Verme Kabinine Giren Seçmen 28 İkinci Kez Oy Pusulası İsteyen Seçmene Yeni Oy Pusulası Verilmesi 29 Fotoğrafsız ve TC Kimlik Numarası Olmayan Resmi Kimlik İbraz Etmek 30 Belediye veya Muhtarlıkça Düzenlenen Kimlik Belgesiyle Oy Kullanmak 31 Geçici veya Daimî İkametgah Belgesiyle Oy Kullanmaya Kalkışmak 32 17.00/16.00’dan Önce Sandığın Açılmaya Kalkışılması 33 Zarfların İki Kez Sayılması Gerekliyken Bir Kez Sayılması 34 Örnek 142 Belgesiyle Oy Kullananların Sandığa Kayıtlı Seçmen 35 Sonuç Tutanaklarının Sandık Görevlisi Yerine Müşahide Verilmesi 36 Seçim Tutanak ve Malzemelerinin Başkan ve İki Üye ile Götürülmemesi 37 Eşitliği Sağlamak İçin Geçerli Yerine Geçersiz Oyların Yakılarak İmhası 38 Geçersiz Oyların Paketlenip Kaldırılmaması 39 Zihinsel Engelli Seçmene Bir Yakınının Yardım Etmesi 40 Okur Yazar Olmayan Seçmenle Bir Yakınının Birlikte Oy Kabinine Girmesi 41 Zihinsel Engelli Seçmene Kurul Başkan veya Üyesinin Yardım Etmesi 42 Okur Yazar Olmayan Seçmene Kurul Başkan veya Üyesinin Yardım Etmesi 43 Seyyar Sandıktan Zarf Teslim Alınmadan Sandığın Açılması

5 MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Mahalli İdareler Seçimlerinde Sandık Başı Görevimizde Bunları Yaptık mı? Yapılacaklar Kontrol 1 31 Mart 2024 Pazar günü saat 06.30’da sandık görevimiz için sandık başına gelindi. (Doğudaki illerde 05.30’da)  2 Saat 07.00 da en az 4 kişi ile (1 Başkan ve 3 üye ile) sandık kurulu oluşturuldu. Kurul üyeleri teker teker yeminlerini yaptılar. (Doğudaki illerde 06.00’da)  3 Gelmeyen partili üyenin yerine o partinin yedek üyesi kurula alındı. Buna rağmen, kurula katılım başkan dahil 4 üyeden az olduğu için, başkan tarafından orada bulunan bir seçmen resen üye olarak görevlendirildi.  4 Kapalı oy verme yeri, gizliliği sağlayacak şekilde oluşturuldu.  5 İlçe seçim kurulundan sandık kurulu başkanına teslim edilen ağzı mühürlü kese içine konulmuş, numaralı SANDIK KURULU mührü ve iki adet TERCİH veya EVET yazılı mühür kesesi açıldı.  6 İlçe Seçim Kurulundan verilen mühürlerin bulunduğu kese, mühürsüz ve bağsız getirildiği için bu husus sandık kurulu tutanak defterine ayrıca işlendi.  7 Torbadan çıkan malzemeler; özellikle YSK filigranlı kağıttan üretilmiş, üzeri YSK tarafından numaralanıp paketlenmiş ve paketi açılmamış oy zarfları, vakumlu paketteki birleşik oy pusulaları ile Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeliği, İl Genel Meclisi Üyeliği, Mahalle/Köy Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti/Meclisi seçimleri için ayrı ayrı olmak üzere kare kodlu sandık sonuç tutanakları (en az 10 adet) dikkatlice sayıldı ve bu sayılar sandık kurulu tutanak defterine işlendi. (Eksiklik varsa ilçe seçim kurulundan istenecek)  8 Oy verme sandığı, içi boş şekilde kapatılıp bağlandıktan sonra mühür mumu kullanılarak sandık kurulu mührü ile mühürlendi ve sandığın üzerine sandık numarası yazıldı.  9 Oy zarflarının üzerinde Yüksek Seçim Kurulu filigranı ve logosu ile İlçe Seçim Kurulu mührünün basılı olduğu görüldü.  10 Oy zarflarının her birinin ön yüzüne ayrıca sandık kurulu mührü de basıldı. Zarflar sayılarak toplam sayısı tutanak defterine işlendi.  11 Hiçbir yerinde mühür bulunmayan YSK filigranlı oy pusulalarının arka kısımları sandık kurulu mührü ile mühürlendi. Bu husus sayısı da belirtilerek sandık tutanak defterine işlendi. 

6 MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Yapılacaklar Kontrol 12 İlçe seçim kurulunca verilen, açıklama levhası OR/96 ile seçime katılan siyasi parti adayları eğer varsa bağımsız adayların onaylı isim listesi (İG/11, BBB/9, BM/13, BB/14) kapalı oy verme kabini içerisine, oy vermenin gizliliğine ilişkin uyarı levhası da OR/97 sandık çevresinde herkesin görebileceği şekilde asıldı.  13 Her sayfası ilçe seçim kurulu mührüyle mühürlenmiş ve sonu onaylı sandık seçmen listesinin bir örneği seçmenlerin görebileceği şekilde sandığın bulunduğu yerin girişine asıldı.  14 Oy kabini içine muhtarlık seçimi için yeteri kadar boş beyaz kağıt konuldu. Saat 08.00 (doğudaki illerde 07.00) itibariyle oy verme işlemi başladı. Bu husus tutanak defterine işlendi.  15 Oy verme için gelen seçmenin T.C kimlik numaralı, fotoğraflı ve soğuk damgalı resmi kimlik belgesi kontrol edilerek listede yazılı olup olmadığı tespit edildi. (Belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri geçerli değildir.) Yanlış yere imza atılmaması için imza şablonu kullanıldı ve imza bölümünün yanına küçük bir işaret konuldu.  16 Seçmene ayrı ayrı seçimlere ait birleşik oy pusulaları ve mavi renkli bir oy zarfı ile tercih/evet mührü verildi.  17 Seçmene kapalı oy verme yerine cep telefonu ile diğer ses ve görüntü kaydedici cihazlarla girmemesi yönünde sözlü uyarı yapıldı.  18 Seçmene kapalı oy verme yerinde oyunu gizlice kullanması imkânı tanındı.  19 Okur-yazar olmayan seçmene talep ettiği takdirde sandık kurulu başkanı oyunu nasıl kullanacağı yönünde sandık kurulu önünde yönlendirme yapmaksızın sadece sözlü açıklama yaptı.  20 Okur-yazar olmayan seçmen sandık kurulu başkan ve üyeleri dâhil hiçbir yakınının veya seçmenin yardımını almaksızın tek başına oyunu kullandı.  21 Zihinsel engelli olduğu açıkça belli olan veya zihinsel engelli olduğu yakınları tarafından bildirilen seçmen, sandık seçmen listesinde kaydı bulunduğu için hiçbir kimsenin yardımı olmaksızın tek başına oyunu kullandı.  22 Sadece görme engelli, elleri hiç olmayan veya elleri felçli olan (bu hali nedeniyle tek başına oy kullanamayacak durumda olan) seçmenin; sandık kurulu başkan ve üyeleri hariç, bir yakını veya bir seçmenin yardımı ile oyunu kullanması sağlandı. 

7 MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Yapılacaklar Kontrol 23 Oyunu kullanan seçmen, oy zarfını sandığa attıktan sonra tercih/evet mührünü kurula teslim etti.  24 Oyunu kullanan seçmenin, seçmen listesinde ismi karşısındaki boş imza bölümüne imzası alındıktan sonra kimliği kendisine teslim edildi. (İmza bilmeyen seçmene sol el baş parmağının izi bastırılacak)  25 Seçimde görevli olup görev yerindeki sandık seçmen listesinde kaydı bu nedenle bulunmayan ancak elinde İlçe Seçim Kurulunca düzenlenen OR/25-26 (ÖRNEK-142 sayılı belgesi bulunan) görevli; kimliğini ibraz ettikten ve görev belgesini sandık kurula teslim ettikten sonra sadece görev belgesinde işaretli olan oy pusulası veya pusulaları kendisine verildi ve oyunu kullandı. Görevlinin ismi ve TC kimlik numarası seçmen listesinin altında yazılı değilse elle ilave edildi. İsmi karşısına imzası alındı. Görev belgesi İlçe Seçim Kuruluna teslim edileceği için görevliye iade edilmedi.(Böylelikle bu belge ile başka sandıklarda mükerrer oy kullanılmasının önüne de geçildi.)  26 Oy verme işlemi (tüm seçmenler oy kullansa dahi) beklenerek saat 17.00’da (Doğudaki illerde 16.00 da) sonlandırıldı.  27 Saat 17.00 (Doğudaki illerde 16.00) olmasına karşın sandık başında oy vermek için sıra bekleyen seçmenler bulunduğundan, bunların kimlik belgeleri alınıp sıraya konularak teker teker oy kullanmaları sağlandı ve oy vermeye son verildi.  28 Oy verme işleminin bitim saat ve dakikası sandık kurulu defterine ve sandık sonuç tutanağına işlendi. (Seyyar sandıkla ilişkilendirilen sandıklarda seyyar sandık kurulundan geçerli ve geçersiz zarflar teslim alındı)  29 Oy verme işlemi bittikten sonra sandıklar açılmazdan önce kullanılmayan oy zarfları ve birleşik oy pusulaları sayılarak paketlendi, sayıları paket üzerine yazıldı. Bu husus sandık kurulu tutanak defterine de işlendi.  30 Tercih/ Evet mühürleri bir zarfın içine konulup zarf kapatıldıktan sonra, kullanılmayıp paketlenen oy pusulaları ve zarflarla birlikte tümü boş olan seçim torbasının konuldu. Torbanın bu bölümünün üzeri iple bağlanıp torbada yeni bir bölüm oluşturuldu.  31 Sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlere ait imzalar çok dikkatli biçimde sayıldı. (mümkünse iki kez sayılması, sonuçlarda tutarsızlık olması halinde üçüncü kez son sayım yapılması önerilir.)  32 Sandık seçmen listesinde yazılı bulunan ve o sandıkta oy kullanan seçmen imzalarının toplam sayısı, sandık kurulu tutanak defterine işlendi.  33 Sandık kurulunun rahat çalışması için güvenli boş alan yaratıldı ve masada hiçbir malzeme bulunmaksızın, mühürlü sandık açılarak içinden çıkan oy zarfları Başkan tarafından yüksek sesle mutlaka iki kez ayrı ayrı sayıldı. 

8 MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Yapılacaklar Kontrol 34 Oy zarfları iki kez sayıldığı halde sonuçlar birbirine eşit çıkmamışsa üçüncü kez son bir sayım yapılarak bu sonuca itibar edilerek durum tutanak defterine işlendi.  35 Oy zarfları sayısı ile seçmen listesindeki oy kullanan seçmen imza sayılarının birbirine eşit olup olmadığı kontrol edildi.  36 Oy zarfları açılmadan sandık kurulunca geçerli ve geçersiz zarflar olarak ikiye ayrıldı, sonuçları sandık kurulu tutanak defterine işlendi. Geçerli ve geçersiz zarflar toplamı, imza atarak oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik çıkmışsa sorun yok. Zarfların açılmasına geçildi.  37 Geçersiz zarflar açılmadan sayıları üzerine yazılarak paketlenip sandık kurulu mührüyle mühürlendikten sonra bu paket seçim torbasına atıldı.  38 Sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların sayısı, seçmenlerin imza sayılarından fazla çıktı ise bu durumda paketlenen geçersiz zarfların sayısı düşülerek bu eşitlik sağlandı.  39 Sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların sayısı, seçmenlerin imza sayılarından fazla çıktı ve paketlenen geçersiz zarfların sayısı düşüldüğü halde (zarfların sayısı yine fazla çıkıyor), eşitlik sağlanamıyorsa bu durumda; fazla çıkan zarf sayısı kadar geçerli zarf, sandık kurulu başkanınca rastgele seçilerek, açılmadan yakılarak imha edildi. Bu husus sandık kurulu tutanak defterine işlendi.  40 Zarfların sayısı ile seçmen imzalarının sayısı bu şekilde eşitlenince sandık kurulu başkanınca geçerli zarflar ayrı ayrı açılarak, zarftan çıkan birleşik oy pusulaları ters çevrilerek üst üste istiflendi. Daha sonra oyların tasnifine geçildi. (Büyükşehirlerde sırasıyla BBB, BB, BMÜ ve Muhtarlık, Diğer illerde sırasıyla BB, BMÜ, İGMÜ ve Muhtarlık oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak)  41 Açılan geçerli zarfların içinden çıkan oy pusulalarının ön ve arka yüzleri kurul üyelerine ve müşahitlere gösterilerek geçerli olup olmadıkları tespit edildi.  42 Geçerli oy pusulaları sandık kurulunun iki üyesi tarafından her seçime ait sayım-döküm cetvellerine ayrı ayrı işaretlenerek işlendi.  43 Sayım-Döküm cetvelleri işaretlenirken, her 50 oyda bir kontrol edildi. İki ayrı döküm cetvelindeki sonuçların, birbirine eşit olduğu anlaşıldı ve bu şekilde oyların sayım ve dökümüne devam olundu.(Oy pusulaları 50 sayıda bir çaprazlama konulabilir.)  44 Geçersiz oy pusulaları zarflarıyla birlikte ayrılarak sayıları üzerine yazılıp paketlendi. Geçersiz oy pusulası sayısı sandık kurulu tutanak defterine işlendi. İçinden hiç oy pusulası çıkmayan veya eksik oy pusulası çıkan zarflar ile hesaba katılmayan oy pusulasının bulunduğu zarflar da ayrıca sayılarak tutanak defterine işlendi ve paketlendi. 

9 MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Yapılacaklar Kontrol 45 Tüm geçerli oylar sayıldıktan sonra tasnif edilen geçerli oyların toplamı, sayım döküm cetvelindeki dağılan oyların toplamını tutuğu için sonuçlar tutanağa işlendi.  46 Her bir seçim türü için karekod uygulamalı ve kendinden kopyalı hazırlanmış sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesine geçildi.  47 Sandık sonuç tutanağına, sandık kurulu tutanak defterinde yazılı bulunan sonuçlar, ilgili bölümlere dikkatle işlendi. Sayım ve döküm cetvellerindeki geçerli oy sayılarının dağılımı olduğu gibi aktarıldı. Bu şekilde sandık sonuç tutanağı eksiksiz ve hatasız olarak dolduruldu. Tutanak kurul başkan ve üyelerince imzalandı ve sandık kurulu mührü ile mühürlendi. Alt suretlerde kayma olup olmadığı kontrol edildi.  48 Sandık sonuç tutanağının ıslak imzalı ve mühürlü bir örneği sandık çevresine asılarak ilan edildi.  49 Sandık sonuç tutanağının ıslak imzalı, mühürlü ve bir örneği istemleri üzerine sandık kurulu üyelerine, kurul başkanınca imza karşılığı verildi. (Partili kurul üyesince mutlaka istenmelidir.)  50 Sandık sonuç tutanağının bir örneği partili sandık kurulu üyesine önceden verildiğinden aynı partinin müşahidine sonuç tutanağının bir kopyası ıslak imzalı ve mühürlü olarak verildi.  51 Sandık kurulunun partili üyesi veya müşahidi ıslak imzalı sandık sonuç tutanağının imkânı varsa fotoğrafını çekip parti ilçe bilişim sorumlusuna gönderdi.  52 Sandık kurulunun partili üyesi veya müşahidi ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağını parti ilçe başkanlığına iletilmesi için okul veya alan sorumlusuna teslim etti.  53 Sandık Kurulu başkanı, sandık kurulu mührü hariç sandık sonuç tutanağının ıslak imzalı, mühürlü bir örneğini ve sayım döküm cetvellerini özel zarfa koyduktan sonra bu zarfı ve diğer tüm seçim malzemelerini seçim torbasının içine koydu. Torbanın ağzı sıkıca bağlanarak mühür mumu üzerine sandık kurulu mührü basılmak suretiyle kapatıldı.  54 Ağzı bağlı ve sandık kurulu mührü ile mühürlü seçim torbası, sandık kurulu başkanı ve kura ile belirlenecek en az iki sandık kurulu üyesi eşliğinde İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmek üzere hareket edildi.  55 Bir başkan ve en az iki sandık kurulu üyesinin İlçe Seçim Kuruluna gidişi sırasında, yer yokluğu veya başka nedenlerle, engel olanlara YSK’nın 138 Sayılı Genelgesinin 53/1.maddesi ile YSK’nın 28.05.2015 tarih ve 1063 sayılı kararı hatırlatılarak, seçim torbası İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sorunsuz teslim edildi. 

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. EKSİK ÇIKAN SANDIK SONUÇ TUTANAĞI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 11 AÇIKLAMALAR Kurulunuzun oy vermeden önceki aşamada yaptığı kontrolde, İlçe Seçim Kurulundan teslim edilen matbu evraklardan ”Sandık Sonuç Tutanakları“ eksik çıkmıştır. YSK’nın 138 sayılı Genelge’sinin 7/L bendi gereği sandık sonuç tutanaklarının “Her seçim için oy pusulasındaki siyasi partiler ve bağımsız aday sayısından beş fazla sayıda” olması gerektiğinden, eksik sandık sonuç tutanaklarının İlçe Seçim Kurulundan getirtilerek tamamlanması gerekmektedir. Eksik evrakların bu haliyle kabulü işlemini şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. SANDIK BAŞINA SONRADAN GELEN ASIL ÜYENİN GÖREVE BAŞLATILMASI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 12 AÇIKLAMALAR Kurulunuz oluşturulurken oy verme saatinden önce görevine gelmeyen sandık kurulu asıl üyesi ……………….………………………………………………………… nın yerine başka bir üye seçilerek görevlendirilmiş olduğu halde, oy verme işlemleri sırasında sandık başına sonradan gelen asıl üyenin sandık kurulu başkanınca görevine başlatıldığı anlaşıldığından YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 9/4. maddesi gereği sonradan gelen üye göreve başlatılamayacağından bu işlemi şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. EKSİK SANDIK KURULU ÜYESİNİN USULSÜZ TAMAMLANMASI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 13 AÇIKLAMALAR Kurulunuz oluşturulurken oy verme saatinden bir saat önce görevine gelen sandık kurulu başkanı ve üç sandık kurulu asıl üyesi mevcut iken, yemin yapılıp sandık kurulu çalışmaya başlaması gerekirken gelmeyen diğer üyelerin beklenilmesi / gelmeyen üyelerin yerlerine sandık çevresinde bulunan seçmenlerin görevlendirilmesi şeklinde usulsüz eksik üyelerin tamamlanması yoluna gidilmesi işlem olup YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 9. madde son fıkrası gereği eksik üyeliklerin bu şekilde tamamlanması işlemini şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. PARTİLİ ÜYENİN SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA GETİRİLMESİ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 14 AÇIKLAMALAR Kurulunuz oluşturulurken oy verme saatinden önce görevine gelmeyen/ görevini bırakıp giden/ Sandık Kurulu Başkanı ……………….…………………………… nın yerine, kurulda (Kamu görevlileri arasından belirlenen) üyenin başkan olarak görev alması gerekirken, partili bir üyenin başkanlık görevine getirilmesi YSK’ nın 138 nolu Genelge’sinin 9. madde 2. fıkrasına aykırı olduğundan bu işlemi şikayet ediyorum. Yapılan uygulama usule, yasaya YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. ÖRNEK 142 BELGESİNİN ASLININ ALINMAMASI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 15 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında sandık seçmen listesinde kaydı bulunmayan ancak İlçe Seçim Kurulunca seçim günü işlemlerinde görevlendirilen (Örnek 142 sayılı belge sahibi ) ………………………… …………………………………………..nın oyunu kullanırken YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 32. madde sondan üçüncü fıkra gereği İlçe Seçim Kurulunca düzenlenerek kendisine verilen görevlendirme yazısının (Örnek 142 sayılı belge) aslının alınması gerekli iken alınmaması işlemini şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. SANDIK YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 16 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında engelli olduğunu ileri sürerek sandık başına gelemeyen seçmen………………………………....................nın bulunduğu yere seçim sandığı ile birlikte sandık kurulu görevlilerinin giderek bu seçmene bulunduğu yerde oy kullandırılması işlemini şikayet ediyorum. 298 sayılı Yasa’nın 161. maddesi karşısında yapılan uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu eylemin ceza yaptırımı mevcuttur. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. AYNI KİŞİNİN BİR BAŞKA ENGELLİYE DAHA YARDIM ETMESİ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 17 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında engelli olduğunu ileri sürerek tek başına oyunu kullanamayacak durumda (görme engelli / felçli / elleri eksik olan, bedeni engeli açıkça belli olan) seçmen ………………………………………………….nın oyunu kullanırken sandık çevresinde bulunan seçmen …………………………………………………………nın yardımıyla oy kullandırılması işlemini, aynı kişinin önceden başka bir engellinin oy kullanmasına da yardım etmesi nedeniyle YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 26 /2. maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. KAPALI OY VERME YERİNE SEÇMEN YETERLİLİĞİNE SAHİP OLMAYAN AKRABA İLE GİRİLMESİ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 18 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında engelli olduğunu ileri sürerek tek başına oyunu kullanamayacak durumda (görme engelli / felçli / elleri eksik olan, bedeni engeli açıkça belli olan) seçmen …………………………………………..nın oyunu kullanırken yanında seçmen şartını haiz bir akrabasının yardımıyla oy kullanması gerekli iken kapalı oy verme yerine o seçim çevresi seçmeni olmayan bir akrabasının yardımıyla girmesi işlemini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 26/2. maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. GÖRME ENGELLİLERİN OY PUSULASININ ŞABLONA YERLEŞTİRİLMESİ İŞLEMİNİN SANDIK KURULU ÜYESİ TARAFINDAN YAPILMASI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 19 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında görme engelli olduğunu ileri süren ve tek başına oyunu kullanamayacak durumda olduğu anlaşılan seçmen …………………………………………..nın oyunu kullanmadan önce talep ettiği takdirde YSK tarafından hazırlanan şablona, oy pusulasının yerleştirilmesi işleminin; sadece kurul başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla yapılması gerektiği halde kurul üyelerinden biri tarafında yapılmasını YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 26/1. maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. ŞABLONA OY PUSULASININ YERLEŞTİRİLMESİ İŞLEMİ İÇİN KAPALI OY VERME YERİNE GİRİLMESİ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 20 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında görme engelli olduğunu ileri süren ve tek başına oyunu kullanamayacak durumda olduğu anlaşılan seçmen …………………………………………..nın oyunu kullanmadan önce talep ettiği takdirde YSK tarafından hazırlanan şablona, oy pusulasının yerleştirilmesi işlemini; sadece kurul başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla yapılması gerektiği halde bu kişilerin ayrıca seçmenle birlikte kapalı oy verme yerine girmeleri işlemini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 26/1-3 maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. OKUR-YAZAR OLMAYAN SEÇMENLE OY VERME YERİNE GİRİLMESİ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 21 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında okuryazar olmadığını beyan eden seçmen ………………………………………………………………………..nın oy verme sırasında bir yakınının (kurul başkanı veya üyelerinden birisinin) yardımıyla kapalı oy verme kabinine girmesine izin verilmesi işlemini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 28/2 maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. OKUR YAZAR OLMAYAN SEÇMENE SANDIK ÜYESİNİN YARDIMCI OLMASI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 22 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında okuryazar olmadığını beyan eden seçmen ……………………………………………..nın oy vermesinden önce talep etmediği halde sandık kurulu başkanı yerine sandık üyelerinden birinin seçmene yardıma kalkışması ve oy vermek istediği partinin yerini eliyle göstererek, yönlendirmesi işlemini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 28/1. maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerekhukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. AÇIKTA OY KULLANMAYA KALKIŞAN SEÇMEN HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 23 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mühürü aldıktan sonra kapalı oy verme kabinine girmeyip açıkta oyunu kullanan seçmen ………………………….. ……………………………………….. ya sandık kurulunca müdahale edilmemesi ve suç oluşturan bu eylemle ilgili sandık kurulunca bir tutanak düzenlenmemesi işlemini şikayet ediyorum. 298 sayılı Yasa’nın 75/2 ve 134/1 maddeleri karşısında uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. OY VERME KABİNİNDE TELEFONLA GÖRÜŞEN SEÇMEN HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 24 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mühürü alıp kapalı oy verme kabinine girdikten sonra telefonla görüşme yaparak başkalarından bilgi almaya kalkışan seçmen ………………………………………………..……………………………. ya sandık kurulu başkanınca müdahale edilmemesi ve bu hususta bir tutanak düzenlenmemesi işlemini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 31/B-2 bendi ve 31. madde sondan üçüncü fıkra gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. UYARILARA RAĞMEN OYUNU KULLANMAYAN SEÇMEN HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 25 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mührü aldıktan sonra tüm uyarılara rağmen oyunu kullanmayan seçmen ………………………………………………………….. nın elinden birleşik oy pusulası, zarf ve mührün geri alınmaması ve bu konuda bir tutanak düzenlenmemesi işlemini YSK’ nın 138 nolu Genelge’sinin 31/son maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. OY KABİNİNE GİRERKEN BAŞKASINA DANIŞAN SEÇMEN HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 26 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mühürü alan seçmen ……………………………………………………. nın oyunu kullanmadan önce danışmak ve görüşmek amacıyla başka bir yere gitmesine/sandık alanında başka bir kimseyle görüşmesine izin verilmesi işlemini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 31. madde sondan üçüncü fıkrası gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. ELİNDE CEP TELEFONUYLA OY VERME KABİNİNE GİREN SEÇMEN HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 27 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mühürü aldıktan sonra seçmen ………………………………………………………………………….nın elinde bulunan fotoğraf makinası/ cep telefonu, film makinası/ile birlikte kapalı oy verme yerine girdiği görülmesine rağmen sandık kurulunca bu duruma müdahale edilmemesini ve tutanak düzenlenmemesini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 31. madde B fıkrası 2. alt bendi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. İKİNCİ KEZ OY PUSULASI İSTEYEN SEÇMENE YENİ OY PUSULASI VERİLMESİ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 28 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mühürü aldıktan sonra kapalı oy verme kabinine giren seçmen …………………………………………………………..nın oy verme işlemi sırasında yanlışlık yaptığını ileri sürerek yeni bir oy pusulası istemesi karşısında bu seçmene başka bir oy pusulasının verilmesi işlemini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 31/B fıkrası 6. bendi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. FOTOĞRAFSIZ VE TC KİMLİK NUMARASI OLMAYAN RESMİ KİMLİK İBRAZ EDİLMESİ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 29 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında seçmen kütüğünde kayıtlı bulunan seçmen ………………………………………………nın üzerinde fotoğrafı ve TC kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ibraz etmesi zorunlu iken etmeyerek; fotoğrafsız, T.C kimlik numarası taşımayan ve soğuk damgasız, bir kamu kuruluşunca verilen kimlik belgesini ibraz ederek oy kullanmasına izin verilmesi işlemini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 29/1 maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. BELEDİYE VEYA MUHTARLIKÇA DÜZENLENEN KİMLİK BELGESİYLE OY KULLANILMASI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 30 AÇIKLAMA LAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında seçmen kütüğünde kayıtlı seçmen ……………………………………………………………………….. nın üzerinde fotoğrafı bulunan ve TC kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanını ibraz etmeyerek, fotoğrafsız kimlik numarası taşımayan Belediyece/Muhtarlıkça/düzenlenen kimlik belgesini ibraz ederek oy kullanmasına izin verilmesi işlemini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 29/2. maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. GEÇİCİ VEYA DAİMÎ İKAMETGAH BELGESİYLE OY KULLANMAYA KALKIŞILMASI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 31 AÇIKLAMALAR Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında seçmen kütüğünde kayıtlı seçmen ………………… ……………………………………………………………….. nın üzerinde fotoğrafı bulunan ve TC kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanını ibraz etmeyerek; fotoğrafsız, kimlik numarası taşımayan ve nüfus idaresi dışında bir kamu kuruluşunca verilen geçici ikamet tezkeresini/daimi ikamet tezkeresini/ibraz ile oy kullanmasına izin verilmesi işlemini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 29/1. maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

MÜŞAHİTLER İÇİN SEÇİM REHBERİ (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) Adres :................................................. Adı – Soyadı :.......................................................... .............................................................. İmzası :...................................................................... ……………………………………………………………. İlçe Seçim Kurulu ……………………………………………………………. Sandık Kurulu Başkalığına 31 / 03 / 2024 ŞİKAYET EDEN : ……….…………………………………………………………. KONU : 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kurul İşlemlerine / Alınan Önlemlere / Tutanak Düzenlenmesine karşı şikayetimizin sunulmasıdır. SANDIĞIN SAAT 17.00/16.00’DAN ÖNCE AÇILMAK İSTENMESİ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 32 AÇIKLAMALAR Sandık kurulunuzca oy verme işlemleri devam ederken uzun süredir sandık başına seçmen gelmediği gerekçesiyle oy verme işleminin bitim saati olan saat 17.00/16.00’dan önce saat ………………. da sandıkların açılarak sayım ve döküm işlemine geçilmesi işlemini YSK’nın 138 nolu Genelge’sinin 33/1-2 maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim. Saygılarımla.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1