Seçmenler İçin Hukuk Rehberi

38 SEÇMENLER İÇİN HUKUK REHBERİ 20 Mart 2023 Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00) Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk. gov.tr adresinden ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00) Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması (Saat 08.00) 21 Mart Askıya çıkarılan listelere itirazların başlaması 2 Nisan Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www. ysk.gov.tr adresinden yapılan ilanının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00), SEÇMEN İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER MART NİSAN MAYIS Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk. gov.tr adresinden sorgulanmasının son günü, Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruların son günü. 6 Nisan Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123), Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması. 8 Nisan Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü. (Saat 15.00) Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması. (Saat 23.59) 12 Nisan Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi, Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi, Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00) 19 Nisan Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması 27 Nisan Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanması Yurt dışında oy verme işlemine başlanması 9 Mayıs Yurt dışında oy verme işleminin sona ermesi, Seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir nedenle 7 Mayıs 2023 günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları hususunun ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilânı (Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir) 14 Mayıs Oy verme günü

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1