Seçmenler İçin Hukuk Rehberi

31 SEÇMENLER İÇİN HUKUK REHBERİ ŞİKAYET Dikkat: Şikayet ve itiraza ilişkin her türlü evrak, resim ve harçtan muaftır. 298 sayılı Kanun madde 116, 117 ve 115 Kim? Şikayetin sonucu? Şikayet, kütüklerin düzenlenmesi ile görevli ilçe seçim kurulu başkanları ile kütüklerin düzenlenmesiyle görevlendirilen diğer kimselerin ve seçim kurullarının veya başkanlarının kanunun verdiği yetkilere dayanarak yaptıkları işlemlere ve aldıkları tedbirlere ve bunlara benzer diğer işlemlere veya herhangi bir kimsenin kanunun koyduğu yasak hükümlerine aykırı hareketlerine karşı bu işlemlerin veya tedbirlerin düzeltilmesi, veya kanunun koyduğu yasaklara uymayanların, bu hareketlerinin önlenmesi maksadiyle yapılan müracaatlardır. Şikayet, seçme yeterliğine sahip yurttaşlar, siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, müşahitler, adaylar ve Cumhurbaşkanı adayları ve/veya yetkilendirdikleri kişiler ile milletvekilleri tarafından yapılabilir. Şikayet kabul edildiği takdirde, şikayete konu olan işlem veya tedbirler düzeltilir ve kanuna aykırı hareketler önlenir. Şikayet kabul edilmediği takdirde, derhal tutanağa geçirilerek karara bağlanır. Bu kararın bir sureti şikayetçiye verilir. Bu kararlara karşı kanunda ayrıca bir müddet tayin edilmemiş ise, kırksekiz saat içinde itiraz olunabilir. ŞİKAYETLER SAYIMI DURDURMAZ. İtirazlar gibi şikayetler de sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Şikayetler sandık sonuç tutanağı imzalanana kadar yapılabilir. Sandık sonuç tutanağı imzalandıktan sonra yalnızca itiraz yapılabilecektir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1