Çalıştay Sonuç Raporu

22 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.4.6. KİMLİK TESPİTİNE YÖNELİK ÜCRET ÖDENMEMESİ Suça sürüklenen çocuk (Çocuk Şube) görevlend#rmeler#nde bazı bölgelerde k#ml#k tesp#t# #ç#n de görevlend#rmeler yapılmakta, k#ml#k tesp#t#ne katılmasına rağmen sonrak# savcılık aşamasına mazeretl# olarak katılamayan avukatlara, k#ml#k tesp#t#n#n yönetmel#kte tanımlanan “!fade ve sorgu” #şlemler#nden sayılmaması neden#yle ödeme yapılmadığı b#ld#r#lmekted#r. K#ml#k tesp#t# #şlem#nde de görevl# avukat tarafından, suça sürüklenen çocuğa öneml# b#r hukuk# destek ver#lmekted#r. Bu nedenle d#ğer soruşturma #şlemler#nden ayrımı yapılmaksızın, bu durumda da avukatlara ödeme yapılmalıdır. Ödeme yapılmama uygulaması devam ett#ğ# takd#rde #se, başsavcılıklarla #lg#l# görüşmeler yapılarak, k#ml#k tesp#t# #şlemler#ne münhasır görevlend#rme yapılmaması #stenmel#d#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1