7242 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış Koşullu Salıverilme Oran

1 (15.04.2020 tarihli 31100 sayılı R.G.de yayımlanan, 7242 Sayılı Kanuna göre hazırlanmıştır) KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI I- Suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda; 1-) Yetişkinler Açısından Hapis Cezaların infazı; 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1. maddesi gereği, 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda , aşağıda belirtilen istisna suçlar hariç , 5275 sayılı CGTİHK 107/2. Maddesindeki (2/3) oranı, (1/2) ye indirilmiş , ayrıca Denetim Süresi 1 yıldan, 3 yıla çıkarılmıştır. 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/3. maddesi gereği, İyi halli olmak koşuluyla, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacaktır. İstisna Suçlar: 1- Kasten Öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)---------------------------------------------- 2- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK 87, fıkra iki, bent d) 3- İşkence suçu (TCK 94 ve 95)------------------------------------------------------------- BU SUÇLAR 4- Eziyet suçu (TCK 96)------------------------------------------------------------------------ DIŞINDAKİ 5- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)--------- SUÇLARDA 6- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (TCK 188)---------------- ORAN: (1/2) 7- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138)--------------------------------------------------------------------------------- 8- Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302-339 arası)----------------------------- 9- 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar------------------- 10 - Terör suçları (3713 sayılı yasa)------------------------------------------------------- Yetişkinlerde, suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce ise, işlenen suç yukarıda belirtilen istisna suçlar dışında ise, şartla tahliye oranı (1/2) olarak uygulanacak, ayrıca Denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olarak uygulanacaktır. 1- Bu yasadan önce; (671 sayılı KHK ve 5275 sk. Geçici 6/1. Maddenin önceki hali) ile, 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlarda, istisna olarak belirtilenler suçlar hariç , (1/2) şartla tahliye indirimi ve 2 yıl denetimli serbestlikten yararlanıyordu. Örneğin: 4 yıl veya 4 yıldan az hapis cezası olan bir hükümlü; (1/2) şartla tahliye indirimi ve 2 yıl denetimli serbestlik uygulanarak ceza evinden çıkıyordu. Açığa ayrılma yönetmeliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün cezaevinde yatıyor, İnfaz Hakiminin vereceği Denetimli Serbestlik kararı ile cezaevinden çıkıyordu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1